lean marketing

Rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niekoniecznych. Priorytetowym zadaniem lean managment jest zatem zminimalizowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych materiałów. Wykorzystanie technik lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów.
wsparcie lean”>lean marketing”>lean sklep
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które procesy są niepotrzebne dla firmy.